تعرفه تلویزیون

 

عنوان خدمت تعرفه  
پد شست و شوی صفحه LED شرکتی70.000 تومان
تبدیل 3 به 2 (10 آمپر)30.000 تومان
تبدیل 3 به 2 (16 آمپر)50.000 تومان
اجرت نصب پایه دیواری250.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 32300.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 49350.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 49 به بالا400.000 تومان
محافظ برق پارتتعرفه روز
کابل اپتیکال معمولی100.000 تومان
کابل اپتیکال شرکتی150.000 تومان
ثبت کارت گارانتی تا 50 اینچ 200.000 تومان
ثبت کارت گارانتی از51اینچ تا 55 اینچ 250.000 تومان
ثبت کارت گارانتی 56 تا 65 اینچ 350.000 تومان
ثبت کارت گارانتی 66 تا 75 اینچ 400.000 تومان
ایاب و ذهاب 70.000 تومان و خارج از محدوده هر کیلومتر ۲ هزار تومان