تعرفه تلویزیون

 

عنوان خدمت تعرفه  
پد شست و شوی صفحه LED شرکتی120.000 تومان
تبدیل 3 به 2 (10 آمپر)40.000 تومان
تبدیل 3 به 2 (16 آمپر)60.000 تومان
اجرت نصب پایه دیواری300.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 32300.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 49350.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 49 به بالا450.000 تومان
محافظ برق پارتتعرفه روز
کابل اپتیکال معمولی150.000 تومان
کابل اپتیکال شرکتی200.000 تومان
ثبت کارت گارانتی تا 50 اینچ 300.000 تومان
ثبت کارت گارانتی از51اینچ تا 55 اینچ 350.000 تومان
ثبت کارت گارانتی 56 تا 65 اینچ 450.000 تومان
ثبت کارت گارانتی 66 تا 75 اینچ 550.000 تومان
ایاب و ذهاب 100.000 تومان و خارج از محدوده هر کیلومتر ۲ هزار تومان