تعرفه تلویزیون

 

عنوان خدمت تعرفه  
پد شست و شوی صفحه LED شرکتی150.000 تومان
تبدیل 3 به 2 (10 آمپر)100.000 تومان
تبدیل 3 به 2 (16 آمپر)100.000 تومان
اجرت نصب پایه دیواری350.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 32300.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 49450.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 49 به بالا550.000 تومان
محافظ برق پارتتعرفه روز
کابل اپتیکال معمولی200.000 تومان
کابل اپتیکال شرکتی250.000 تومان
ثبت کارت گارانتی تا 50 اینچ 600.000 تومان
ثبت کارت گارانتی از51اینچ تا 55 اینچ 650.000 تومان
ثبت کارت گارانتی 56 تا 65 اینچ 750.000 تومان
ثبت کارت گارانتی 66 تا 75 اینچ 850.000 تومان
ایاب و ذهاب 150.000 تومان و خارج از محدوده هر کیلومتر ۲ هزار تومان