تعرفه تلویزیون

 

عنوان خدمت تعرفه 
پد شست و شوی صفحه LED شرکتی65.000 تومان
تبدیل 3 به 2 (10 آمپر)25.000 تومان
تبدیل 3 به 2 (16 آمپر)50.000 تومان
اجرت نصب پایه دیواری100.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 32300.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 49350.000 تومان
پایه دیواری TV تا سایز 49 به بالا400.000 تومان
محافظ برق پارتتعرفه روز
کابل اپتیکال معمولی100.000 تومان
کابل اپتیکال شرکتی150.000 تومان
ثبت کارت گارانتی تا 49 اینچ 100.000 تومان
ثبت کارت گارانتی از 50اینچ تا 55 اینچ 150.000 تومان
ثبت کارت گارانتی 55 تا 65 اینچ 200.000 تومان
بازدید و اعلام قیمترایگان
ایاب و ذهاب 30.000 تومان و خارج از محدوده هر کیلومتر ۲ هزار تومان