تعرفه ظرفشویی

 

عنوان خدمتتعرفه
نصب ظرفشویی+ایاب وذهاب90.000 تومان
تعمیر موتور ظرفشویی85.000 تومان
تعویض موتور ظرفشویی250.000 تومان
باز و بسته کردن موتور ماشین ظرفشویی80.000 تومان
تعمیر المنت موتور ظرفشویی10.000 تومان
تعویض المنت موتور ظرفشویی55.000 تومان
باز و بسته کردن المنت ماشین ظرفشویی80.000 تومان
تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی85.000 تومان
تعویض آکو استاپ ماشین ظرفشویی85.000 تومان
باز و بسته کردن شیر برقی ماشین ظرفشویی55.000 تومان
تعمیر برد ماشین ظرفشویی90.000 تومان
تعویض برد ماشین ظرفشویی420.000 تومان
تعویض سنسور آب ماشین ظرفشویی45.000 تومان
باز و بسته کردن سنسور آب ماشین ظرفشویی50.000 تومان
تعویض موتور ساعت ماشین ظرفشویی45.000 تومان
باز و بسته کردن برد ماشین ظرفشویی545.000 تومان
هزینه جرم گیری ماشین ظرفشویی85.000 تومان
رفع آبریزی و نشتی ماشین ظرفشویی80.000 تومان
تعویض موتور ماشین ظرفشویی رومیزی195.000 تومان
اجرت55.000 تومان
تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی رومیزی195.000 تومان
اجرت55.000 تومان
تعویض المنت ماشین ظرفشویی رومیزی110.000 تومان
تعویض برد ماشین ظرفشویی رومیزی95.000 تومان
اجرت55.000 تومان
فیلتر رسوب و آهگ معمولی50.000 تومان
فیلتر رسوب و آهگ اورجینال شرکتی60.000 تومان
تعویض المنت ماشین ظرفشویی رومیزی110.000تومان
تعمیر برد ماشین ظرفشویی رومیزی150.000تومان
اجرت55.000تومان
تعویض برد ماشین ظرفشویی رومیزی195.000تومان
اجرت55.000تومان
فیلتر رسوب و آهک معولی50.000تومان
فیلتر رسوب و آهگ اورجینال شرکتی60.000تومان
شیر آب و دستمزد 45.000تومان
اتصالات به ازای هر اتصال 15.000تومان
پک ظرفشویی در برندهای مختلف150.000 تومان تا 180.000 تومان
خشبو کننده ظرفشوییبه قیمت روز
ثبت کارت گارانتی 60.000تومان
بازدیدو اعلام قیمترایگان