تعرفه ظرفشویی

 

عنوان خدمتتعرفه
نصب ظرفشویی600.000 تومان
تعمیر موتور ظرفشویی600.000 تومان
تعویض موتور ظرفشویی550.000 تومان
باز و بسته کردن موتور ماشین ظرفشویی500.000 تومان
تعمیر المنت موتور ظرفشویی300.000 تومان
تعویض المنت موتور ظرفشویی550.000 تومان
باز و بسته کردن المنت ماشین ظرفشویی800.000 تومان
تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی1.200.000 تومان
تعویض آکو استاپ ماشین ظرفشویی500.000 تومان
باز و بسته کردن شیر برقی ماشین ظرفشویی500.000 تومان
تعمیر برد ماشین ظرفشویی900.000 تومان
تعویض برد ماشین ظرفشویی400.000 تومان
تعویض سنسور آب ماشین ظرفشویی450.000 تومان
باز و بسته کردن سنسور آب ماشین ظرفشویی500.000 تومان
تعویض موتور ساعت ماشین ظرفشویی450.000 تومان
باز و بسته کردن برد ماشین ظرفشویی500.000 تومان
هزینه جرم گیری ماشین ظرفشویی300.000 تومان
رفqع آبریزی و نشتی ماشین ظرفشویی500.000 تومان
تعویض موتور ماشین ظرفشویی رومیزی300.000 تومان
اجرت200.000 تومان
تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی رومیزی750.000 تومان
اجرت500.000 تومان
تعویض المنت ماشین ظرفشویی رومیزی1.100.000 تومان
تعویض برد ماشین ظرفشویی رومیزی950.000 تومان
اجرت500.000 تومان
تعویض المنت ماشین ظرفشویی رومیزی1.100.000تومان
تعمیر برد ماشین ظرفشویی رومیزی500.000تومان
اجرت500.000تومان
تعویض برد ماشین ظرفشویی رومیزی900.000تومان
اجرت500.000تومان
فیلتر رسوب و آهک یونیزه استیل 350.000تومان
فیلتر رسوب و آهگ اورجینال شرکتی400.000تومان
شیر آب و دستمزد 180.000تومان
اتصالات به ازای هر اتصال 50.000تومان
پک ظرفشویی در برندهای مختلف400.000 تومان تا 800.000 تومان
خشبو کننده ظرفشوییبه قیمت روز
ثبت کارت گارانتی 500.000 تومان
بازدیدو اعلام قیمت200.000