تعرفه ظرفشویی

 

عنوان خدمتتعرفه
نصب ظرفشویی+ایاب وذهاب400.000 تومان
تعمیر موتور ظرفشویی200.000 تومان
تعویض موتور ظرفشویی250.000 تومان
باز و بسته کردن موتور ماشین ظرفشویی80.000 تومان
تعمیر المنت موتور ظرفشویی10.000 تومان
تعویض المنت موتور ظرفشویی55.000 تومان
باز و بسته کردن المنت ماشین ظرفشویی80.000 تومان
تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی85.000 تومان
تعویض آکو استاپ ماشین ظرفشویی85.000 تومان
باز و بسته کردن شیر برقی ماشین ظرفشویی55.000 تومان
تعمیر برد ماشین ظرفشویی90.000 تومان
تعویض برد ماشین ظرفشویی420.000 تومان
تعویض سنسور آب ماشین ظرفشویی45.000 تومان
باز و بسته کردن سنسور آب ماشین ظرفشویی50.000 تومان
تعویض موتور ساعت ماشین ظرفشویی45.000 تومان
باز و بسته کردن برد ماشین ظرفشویی545.000 تومان
هزینه جرم گیری ماشین ظرفشویی200.000 تومان
رفqع آبریزی و نشتی ماشین ظرفشویی200.000 تومان
تعویض موتور ماشین ظرفشویی رومیزی195.000 تومان
اجرت150.000 تومان
تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی رومیزی250.000 تومان
اجرت55.000 تومان
تعویض المنت ماشین ظرفشویی رومیزی110.000 تومان
تعویض برد ماشین ظرفشویی رومیزی95.000 تومان
اجرت55.000 تومان
تعویض المنت ماشین ظرفشویی رومیزی110.000تومان
تعمیر برد ماشین ظرفشویی رومیزی150.000تومان
اجرت85.000تومان
تعویض برد ماشین ظرفشویی رومیزی195.000تومان
اجرت55.000تومان
فیلتر رسوب و آهک یونیزه استیل 250.000تومان
فیلتر رسوب و آهگ اورجینال شرکتی300.000تومان
شیر آب و دستمزد 110.000تومان
اتصالات به ازای هر اتصال 50.000تومان
پک ظرفشویی در برندهای مختلف400.000 تومان تا 8000.000 تومان
خشبو کننده ظرفشوییبه قیمت روز
ثبت کارت گارانتی 300.000 تومان
بازدیدو اعلام قیمت200.000