تعرفه لباسشویی

عنوان خدمتتعرفه
نصب ماشین لباسشویی +ایاب ذهاب270.000تومان
تعویض فیلتر+جرمگیری+شستشو300.000 تومان
تعویض پمپ تخلیهت250.000 ومان
تعمیر تایمر مکانیکی ماشین لباسشویی260.000 تومان
تعویض تایمر الکترونیکی ماشین لباسشویی300.000 تومان
تعویض لاستیک درب ماشین لباسشویی300.000 تومان
تعویض کمک فنر ماشین لباسشویی200.000 تومان
تعمیر یا تعویض هیدرو استارت ماشین لباسشویی150.000 تومان
تعویض میکرو سویچ ماشین لباسشویی250.000 تومان
تعویض کاسه نمد بلبرینگ ماشین لباسشویی250.000 تومان
تعویض موتور ماشین لباسشویی(دست دوم)250.000 تومان
تعویض موتور ماشین لباس شویی فابریک240.000 تومان
تعویض دیگ ماشین لباسشویی3000.000 تومان
تعویض خرطومی دیگ100.000 تومان
عیب یابی و بر طرف کردن عیب45.000 تومان
فیلتر رسوب و آهک معمولی180.000 تومان
فیلتر رسوب و آهک اورجینال شرکتی200.000 تومان
شیر آب و دستمزد 80.000 تومان
اتصالات با ازا هر اتصال35.000 تومان
شیلنگ ورودی با اتصالات 70.000 تومان
شیلنگ خروجی با اتصالات 70.000 تومان
جرم گیری لباسشویی80.000 تومان
ایاب ذهاب70.000 تومان
بازدید و اعلام قیمترایگان
تعویض شیر برقی ماشین لباسشویی200.000 تومان