تعرفه کولر گازی

 

عنوان خدمت تعرفه     
نصب کولر ۱۲ هزار تا 18هزار 1.200.000
نصب کولر 24 هزار تا 30 هزار 1.500.000
نصب کولر ایستاده 2.000.000
شارژ گاز تکمیلی (9000 تا 18000)500.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی (24000 تا 36000)650.000 تومان
شارژ گاز کامل (9000 تا 12000)2.500.000 تومان
شارژ گاز کامل (18000 تا 24000)2.700.000 تومان
شارژ گاز کامل (30000 تا 36000)3.000.000 الی 3.500.000 تومان
شارژ گاز کامل (48000 تا 60000)3.500.000 الی 4.000.000تومان
وکیوم دستگاه (9000 تا 18000)200.000 تومان
وکیوم دستگاه (24000 تا 60000)250.000 تومان
پایه دیواری به همراه نصب 750.000 تومان
پایه دیواری بزرگ شرکتی به همراه نصب 850.000 تومان
پایه زمینی کوچک350.000 تومان
پایه زمینی بزرگ شرکتی 400.000 تومان
سوراخ کاری معمولی تا 15 سانت150.000 تومان
سوراخ کاری معمولی تا 25 سانت200.000 تومان
سوراخ کاری زمین و سقف طبق توافق طرفین
سوراخ کاری دیوار های بتنیطبق توافق طرفین
اجرت نوار پرایمر جداگانه هر متری150.000 تومان
جوشکاری لوله های مسی هر سر200.000 تومان
تبدیل سایز لوله + جوشکاری هر سر250.000 تومان
کابل 2.5*2 و 2.5*4 و 1.5*6 هر متریبه نرخ روز
تعویض خازن + جنس تا 50850.000 تومان
تعویض خازن + جنس 50 به بالا900.000 تومان
تعویض کمپرسور (9000 تا 1800)700.000 تومان
تعویض کمپرسور (24000 تا 1800)800.000 تومان
نصب شیلنگ درین هر متری 20.000 تومان
لوله 6 و 10 + عایق به نرخ روز
لوله 6 و 12 + عایق به نرخ روز
لوله 10و 12 + عایق به نرخ روز
لوله 10 و 16 + عایق به نرخ روز
لوله 12 و 16 + عایق به نرخ روز
لوله 10 و 20 + عایق به نرخ روز
لوله 16 و 20 + عایق به نرخ روز
باز کردن دستگاه کندانسور + پنل800.000 تومان
داکت کشی+برق کاری و ...طبق توافق طرفین
سختی کار200.000 تومان تا 300.000
ایاب و ذهاب برای تعمیرات200.000 تومان
ایاب و ذهاب200.000 تومان
پرچ لوله 60.000 تومان
شستشویی خط 200.000 تومان
بازدید و اعلام قیمترایگان
پرایمر هر رول با دستمزد پرایمر پیچی 150.000 تومان
اجرت نصب پایه دیواری 350.000
سرویس کامل پنل و کندانسور800.000 تومان