تعرفه کولر گازی

 

عنوان خدمت تعرفه   
ثبت کارت گارانتی برای نصب کولر ۱۲ هزار تا ۳۶ هزار 600.000
سرویس کامل پنل و کندانسور200.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی (9000 تا 18000)400.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی (24000 تا 36000)450.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی (48000 تا 60000)550.000 تومان
شارژ گاز کامل (9000 تا 12000)1.500.000 تومان
شارژ گاز کامل (18000 تا 24000)1.700.000 تومان
شارژ گاز کامل (30000 تا 36000)2.000.000 الی 2.500.000 تومان
شارژ گاز کامل (48000 تا 60000)2.000.000 الی 3.000.000تومان
وکیوم دستگاه (9000 تا 18000)100.000 تومان
وکیوم دستگاه (24000 تا 60000)120.000 تومان
پایه دیواری به همراه نصب 400.000 تومان
پایه دیواری بزرگ شرکتی به همراه نصب 480.000 تومان
پایه زمینی کوچک200.000 تومان
پایه زمینی بزرگ شرکتی 250.000 تومان
سوراخ کاری معمولی تا 15 سانت60.000 تومان
سوراخ کاری معمولی تا 25 سانت150.000 تومان
سوراخ کاری زمین و سقف طبق توافق طرفین
سوراخ کاری دیوار های بتنیطبق توافق طرفین
اجرت نوار پرایمر جداگانه هر متری5.000 تومان
جوشکاری لوله های مسی هر سر70.000 تومان
تبدیل سایز لوله + جوشکاری هر سر80.000 تومان
کابل 2.5*2 و 2.5*4 و 1.5*6 هر متریبه نرخ روز
تعویض خازن + جنس تا 50250.000 تومان
تعویض خازن + جنس 50 به بالا170.000 تومان
تعویض کمپرسور (9000 تا 1800)700.000 تومان
تعویض کمپرسور (24000 تا 1800)800.000 تومان
نصب شیلنگ درین هر متری 10.000 تومان
لوله 6 و 10 + عایق به نرخ روز
لوله 6 و 12 + عایق به نرخ روز
لوله 10و 12 + عایق به نرخ روز
لوله 10 و 16 + عایق به نرخ روز
لوله 12 و 16 + عایق به نرخ روز
لوله 10 و 20 + عایق به نرخ روز
لوله 16 و 20 + عایق به نرخ روز
باز کردن دستگاه کندانسور + پنل400.000 تومان
داکت کشی+برق کاری و ...طبق توافق طرفین
سختی کار150.000 تومان تا 200.000
ایاب و ذهاب برای تعمیرات200.000 تومان
ایاب و ذهاب100.000 تومان
پرچ لوله 30.000 تومان
شستشویی خط 200.000 تومان
بازدید و اعلام قیمترایگان
پرایمر هر رول با دستمزد پرایمر پیچی 80.000 تومان
ثبت کارت گارانتی برای نصب رایگان کولر ایستاده 900.000
اجرت نصب پایه دیواری 200.000