تعرفه کولر گازی

 

عنوان خدمت تعرفه
نصب کولر گازی + ایاب ذهاب در صورت نداشتن گارانتی 350.000 تومان
سرویس کامل پنل و کندانسور180.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی (9000 تا 18000)180.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی (24000 تا 36000)200.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی (48000 تا 60000)250.000 تومان
شارژ گاز کامل (9000 تا 12000)650.000 تومان
شارژ گاز کامل (18000 تا 24000)700.000 تومان
شارژ گاز کامل (30000 تا 36000)700.000 الی 850.000 تومان
شارژ گاز کامل (48000 تا 60000)800.000 الی 950.000تومان
وکیوم دستگاه (9000 تا 18000)50.000 تومان
وکیوم دستگاه (24000 تا 60000)60.000 تومان
پایه دیواری به همراه نصب 200.000 تومان
پایه دیواری بزرگ شرکتی به همراه نصب 220.000 تومان
پایه زمینی کوچک80.000 تومان
پایه زمینی بزرگ شرکتی 100.000 تومان
سوراخ کاری معمولی تا 15 سانت40.000 تومان
سوراخ کاری معمولی تا 25 سانت45.000 تومان
سوراخ کاری زمین و سقف طبق توافق طرفین
سوراخ کاری دیوار های بتنیطبق توافق طرفین
اجرت نوار پرایمر جداگانه هر متری5.000 تومان
جوشکاری لوله های مسی هر سر40.000 تومان
تبدیل سایز لوله + جوشکاری هر سر50.000 تومان
کابل 2.5*2 و 2.5*4 و 1.5*6 هر متریبه نرخ روز
تعویض خازن + جنس تا 50200.000 تومان
تعویض خازن + جنس 50 به بالا170.000 تومان
تعویض کمپرسور (9000 تا 1800)350.000 تومان
تعویض کمپرسور (24000 تا 1800)400.000 تومان
نصب شیلنگ درین هر متری 10.000 تومان
لوله 6 و 10 + عایق 200.000 تومان
لوله 6 و 12 + عایق 210.000 تومان
لوله 10و 12 + عایق220.000 تومان
لوله 10 و 16 + عایق 230.000 تومان
لوله 12 و 16 + عایق 250.000 تومان
لوله 12 و 20 + عایق 280.000 تومان
لوله 16 و 20 + عایق 3000.000 تومان
باز کردن دستگاه کندانسور + پنل180.000 تومان
داکت کشی+برق کاری و ...طبق توافق طرفین
سختی کار50.000 تومان تا 1000.000
ایاب و ذهاب برای تعمیرات60.000 تومان
ایاب و ذهاب + کارشناسی نصب150.000 تومان
ایاب و ذهاب60.000 تومان
پرچ لوله 15.000 تومان
شستشویی خط 100.000 تومان
بازدید و اعلام قیمترایگان
پرایمر هر رول با دستمزد پرایمر پیچی 60.000 تومان