تعرفه کولر گازی

 

عنوان خدمت تعرفه
نصب کولر گازی + ایاب ذهاب180.000 تومان
سرویس کامل پنل و کندانسور80.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی (9000 تا 12000)100.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی (18000 تا 24000)120.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی (30000 تا 60000)140.000 تومان
شارژ گاز کامل (9000 تا 12000)400.000 تومان
شارژ گاز کامل (18000 تا 24000)450.000 تومان
شارژ گاز کامل (30000 تا 36000)450.000 الی 550.000 تومان
شارژ گاز کامل (48000 تا 60000)550.000 الی 650.000تومان
وکیوم دستگاه (9000 تا 18000)25.000 تومان
وکیوم دستگاه (24000 تا 60000)30.000 تومان
پایه دیواری به همراه نصب 100.000 تومان
پایه دیواری بزرگ شرکتی به همراه نصب 120.000 تومان
پایه زمینی کوچک50.000 تومان
پایه زمینی بزرگ شرکتی 60.000 تومان
سوراخ کاری معمولی تا 15 سانت20.000 تومان
سوراخ کاری معمولی تا 25 سانت30.000 تومان
سوراخ کاری زمین و سقف 50.000 تومان
سوراخ کاری دیوار های بتنیطبق توافق طرفین
نوار پرایمر جداگانه هر متری5.000 تومان
جوشکاری لوله های مسی هر سر25.000 تومان
تبدیل سایز لوله + جوشکاری هر سر35.000 تومان
کابل 2.5*2 و 2.5*4 و 1.5*6 هر متریبه نرخ روز
تعویض خازن + جنس تا 50110.000 تومان
تعویض خازن + جنس 50 به بالا100.000 تومان
تعویض کمپرسور (9000 تا 1800)200.000 تومان
تعویض کمپرسور (24000 تا 1800)260.000 تومان
نصب شیلنگ درین هر متری 5.000 تومان
لوله 6 و 10 + عایق + پرایمر هر متری100.000 تومان
لوله 6 و 12 + عایق + پرایمر هر متری110.000 تومان
لوله 10و 12 + عایق + پرایمر هر متری115.000 تومان
لوله 10 و 16 + عایق + پرایمر هر متری120.000 تومان
لوله 12 و 16 + عایق + پرایمر هر متری140.000 تومان
لوله 12 و 20 + عایق + پرایمر هر متری150.000 تومان
لوله 16 و 20 + عایق + پرایمر هر متری140.000 تومان
باز کردن دستگاه کندانسور + پنل90.000 تومان
داکت کشی+برق کاری و ...طبق توافق طرفین
سختی کار20.000 تومان تا 80.000
ایاب و ذهاب برای تعمیرات45.000 تومان
ایاب و ذهاب + کارشناسی نصب60.000 تومان
ایاب و ذهاب45.000 تومان
پرچ لوله 10.000 تومان
شستشویی خط 70.000 تومان
بازدید و اعلام قیمترایگان